WHAT'S NEW?
Loading...

เคล็ดลับการกินอาหารป้องกันมะเร็ง


Advertisements


อาหาร มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง อาหารที่ไม่ดีหรือไม่ เหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ในทางตรงกันข้าม อาหารที่ดีจะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ อาหารที่ดีคืออาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งชะลอการดำเนินของโรคมะเร็งได้ และเสริมสร้างร่างกายให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว


เคล็ดลับการป้องกันมะเร็ง

1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดูแลน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม

2. กินผัก ผลไม้ให้ได้ครึ่งของอาหารแต่ละมื้อ โดยเลือกกินผัก ผลไม้หลากสี

3. จำกัดประเภทเนื้อสัตว์ที่มีสีแดง

4. เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นอาหารอ่อนเค็ม หวานน้อย และไขมันต่ำ

5. หลีกเลี่ยงอาหารที่ไหม้เกรียม

6. เน้นกินอาหารที่เตรียมและเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ

7. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดการสูบบุหรี่

เรื่องของสุขภาพ ทุกคนจะต้องดูแลตนเองเป็นหลัก และปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอย่างสม่ำเสมอ
บทความจาก...... เพจมูลนิธิหมอชาวบ้าน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น