WHAT'S NEW?
Loading...

ต้านมะเร็ง-ชะลอวัยทอง ด้วยการดื่มนมถั่วเหลือง


Advertisements


องค์การอาหารและยา สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา ให้การยอมรับว่าอาหารและเครื่องดื่มจากถั่วเหลืองมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้เพราะสารไฟโตเอสโตรเจนในนมถั่วเหลืองนั้น เป็นสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งช่วยบรรเทาอาการวัยทองในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้ นอกจากนี้ในนมถั่วเหลืองยังมีคุณสมบัติป้องกันการทำงานที่กระตุ้นมะเร็งเต้านมได้อีกด้วยดังนั้นการดื่มนมถั่วเหลืองวันละ 2 กล่องทุกวัน นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ตั้งแต่ภายในแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันและต้านเซลล์มะเร็งอีกด้วย

บทความจาก...... เพจMaeban  Photo By phoyenvietnam.com / indianexpress.com
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น