WHAT'S NEW?
Loading...

รูปร่างก้น บอกถึงปริมาณไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดี


Advertisementsรูปร่างของก้นสามารถบ่งบอกสุขภาพโดยเฉพาะไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งรูปร่างของก้น ได้เป็น 4 แบบ ได้แก่ ก้นทรงสี่เหลี่ยม(ตัว H) ก้นรูปทรงกลม(ตัว O) ก้นทรงลูกแพร์(ตัว A) และก้นทรงตัววี(ตัว V)ก้นรูปทรงกลม(ตัว O) แสดงว่ามีการกระจายของไขมันที่สมบูรณ์ ไม่สะสมส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป

ก้นทรงสี่เหลี่ยม (ตัว H) แสดงว่ามีไขมันส่วนเกินกระจายอยู่รอบเอว มากเกินไป

ก้นทรงลูกแพร์(ตัว A) หรือทรงรูปหัวใจ แสดงว่า คุณมีการกระจายของไขมันบริเวณต้นขา

ก้นทรงตัววี(ตัว V) แสดงว่า คุณมีฮฮร์โมนเอสโตรเจน(ฮอร์โมนเพศหญิง)ในระดับต่ำ

รูปร่างก้นมีผลต่อสุขภาพ เพราะมีการศึกษาว่า การกระจายของไขมันไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ดังนั้นจึงต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและดูแลรูปร่างให้ดีด้วยนะคะ

ที่มา...thaijobsgov


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น