WHAT'S NEW?
Loading...

วิธีสยบกลากเกลื้อนให้หายขาด ด้วยน้ำใบสะระแหน่


Advertisements

 วิธีสยบกลากเกลื้อนให้หายขาด ด้วยน้ำใบสะระแหน่

โรคกลากเกลื้อน (Pityriasis versicolor หรือ Tinea versicolor) เป็นโรคเชื้อราของผิวหนังชั้นตื้น เกิดจากเชื้อรา Malassezia furfur ซึ่งพบได้ตามผิวหนังของคนทั่วไปเชื้อราชนิดนี้พบได้บ่อยในบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันมาก เช่น หน้า ต้นคอ หน้าอก และหลัง เป็นต้นลักษณะของผื่นในโรคเกลื้อนจะพบเป็นวงเล็กๆ ขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรรอบรูขุมขนจนถึงรวมกันเป็นปื้นใหญ่ อาจมีสีซีดจางกว่าผิวหนังปกติข้างเคียง (hypopigmentation) หรือมีสีเข้มกว่าสีผิวหนังปกติข้างเคียง (hyperpigmentation) ก็ได้ แต่ในคนไทยมักพบเป็นแบบมีสีซีดจาง

โดยรอยโรคจะมีเศษขุยละเอียดหรือสะเก็ดของผิวหนังที่แห้งซึ่งสามารถขูดออกมาได้ ในคนที่มีผิวมันอาจไม่พบขุยหรือเศษของผิวหนังอาจพบเพียงรอยด่างตามผิวหนัง

โรคนี้ไม่มีอันตรายร้ายแรงเพียงแต่ส่งผลเสียถึงเรื่องความสวยงามและก่อให้เกิดความรำคาญได้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการคันเวลาเหงื่อออกและมักเป็นโรคเรื้อรังแม้ว่าจะรักษาหายแล้ว แต่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้


Photo By babycenter.com

คนทั่วไปมักสับสนระหว่างกลากกับเกลื้อนแต่ลักษณะของทั้งสองโรคนี้ต่างกัน วิธีสังเกตอย่างง่าย คือ กลากจะมีลักษณะเป็นผื่นสีแดง มีขอบเขตชัดเจน มีรูปร่างเป็นวงกลมหรือวงแหวน ขอบภายนอกมักมีสีเข้มกว่าผิวหนังด้านใน ถ้าลุกลามขยายออกมากขึ้นจะเห็นผื่นรูปวงแหวนมีขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะพบขุย สะเก็ดลอกบาง ๆ ที่ขอบวงแหวนได้ด้วย

ปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดเกลื้อน

ช่วงอายุ ช่วงวัยรุ่นจะพบได้บ่อยเพราะเป็นวัยที่ต่อมไขมันทำงานมากและมีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย

พันธุกรรม เช่น คนมีอัตราการหลุดลอกออกของผิวหนังช้ากว่าปกติหรือคนที่มีผิวมันจะมีโอกาสเป็นเกลื้อนได้มากกว่าคนทั่วไป

ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ร้อนอบอ้าว มีเหงื่อออกมาก

สภาวะทุพโภชนาการ การขาดอาหารทำให้กลไกด้านภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์

ภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะเครียด,การใช้ยาต้านแบคทีเรียชนิดกว้างเป็นเวลานาน....อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่


วิธีสยบกลากเกลื้อน ด้วยน้ำใบสะระแหน่


Photo By publicdomainpictures.net


Photo recipesforjuicing.blogspot.com

อ้างอิงข้อมูลภาพ...http://www.smartsme.tv/lifestyle-detail.php?id=19813

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น