WHAT'S NEW?
Loading...

108 คำถาม ของการปลูกมะนาว อ่านจบแล้ว..ก็ลงมือปลูกกันเลย!!


Advertisements


108 คำถาม ของการปลูกมะนาว อ่านจบแล้ว..ก็ลงมือปลูกกันเลย!!

1. ปลูกมะนาวสายพันธุ์อะไรดี ควรปลูกสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ คือ ลูกใหญ่พอประมาณ เปลือกบางน้ำมาก รสชาติดีและมีกลิ่นหอม

2. มะนาวมีตลาดรองรับไหม มีแน่นอน โดยเฉพาะฤดูแล้งมะนาวไม่พอกับความต้องการด้วยซ้ำ

3. ราคามะนาวดีไหม มะนาวนอกฤดูราคาลูกละกว่า 10 บาท แต่ในฤดูราคาอาจไม่สูงมากนัก

4. ต้นทุนสูงหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปลูก ซึ่งมีทั้งที่ใช้ต้นทุนสูงและต่ำ

5. ใช้พื้นที่ในการเริ่มปลูกเยอะไหม แล้วแต่จำนวนที่ต้องการปลูก หากปลูกลงดิน ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ 6x6 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 60 ต้น

6. ใช้เวลาการปลูกนานไหม เริ่มติดดอกออกผลที่อายุ 14 เดือน จากนั้นอีกประมาณ 4 เดือน 10 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง

7. ควรปลูกฤดูไหน ปลูกได้ทุกฤดู ยกเว้นฤดูฝน เพราะมักมีโรคระบาด ให้ดีควรให้มะนาวตั้งต้นได้ก่อนฝนตกอย่างน้อย 1 เดือน

8. ทำอย่างไรให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ ปลูกด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ให้มะนาวได้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตลอด ป้องกันโรคและแมลงอย่างต่อเนื่อง

9. โรคระบาดมีไหม ถือเป็นปัญหาหลักของการปลูกมะนาว โดยเฉพาะโรคแคงเกอร์

10. ศัตรูที่รบกวนของมะนาวคืออะไร ส่วนใหญ่เป็นระยะหนอนของผีเสื้อต่าง ๆ แต่ช่วงที่มะนาวมีราคาแพง ศัตรูสำคัญคือขโมย

11. ควรใช้ปุ๋ยอะไร ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กัน ปุ๋ยเคมีเป็นตัวกระตุ้น ส่วนปุ๋ยอินทรีย์เป็นตัวเลี้ยง และปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้มูลสัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม เช่น มูลไก่ เป็ด และมูลนกกระทา

12. ใส่ปุ๋ยกี่ครั้ง หากเป็นปุ๋ยเคมี ใส่ช่วงที่ต้องการกระตุ้นการเติบโต และการให้ผลผลิต ส่วนอินทรีย์ใช้ต่อเนื่องทุก ๆ 10 วัน กล่าวคือให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง

13. มะนาวลูกเล็กควรทำอย่างไร อาจเป็นเพราะธาตุอาหารไม่เพียงพอ ดังนั้นควรบำรุงต้นให้สมบูรณ์อยู่ตลอด หรือมะนาวติดลูกดกเกินไป ควรปลิดทิ้งบ้าง เพื่อให้สารอาหารไปเลี้ยงลูกที่มีขนาดโต

14. ต้นเจริญเติบโตช้าควรเร่งปุ๋ยอะไร ก่อนอื่นต้องดูรูปแบบการปลูกว่าเอื้อต่อการเจริญเติบโตของมะนาวหรือไม่ คือ ให้รากสามารถชอนไชได้อย่างอิสระ หากรูปแบบการปลูกเหมาะสม เร่งการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 หรือ 27-6-6 จากนั้นให้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่องทุก 10 วัน

15. มะนาวน้ำน้อยขายไม่ได้ราคาควรทำอย่างไร ต้องพิจารณาที่สายพันธุ์ ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดีหรือไม่ ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ดี การดูแลควรให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเพราะมีผลต่อคุณภาพมะนาวโดยตรง

16. การป้องกันกำจัดแมลง ควรใช้สารตัวใด อะบาเม็กติน สลับกับ อมิสตา และแลนเนท ฉีดพ่นทุก 10- 15 วัน เพื่อป้องกัน ซึ่งทำให้หนอนไม่ดื้อยา

17. ดูแลยากไหม ดูแลไม่ยาก แต่ต้องคอยเอาใจใส่ตลอดเวลา 18. ใช้ยาฆ่าแมลงได้ไหม ได้ แต่ควรมีระยะหยุดใช้ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

19. ใบไหม้เกิดจากสาเหตุอะไร อาจเป็นเพราะใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินไป แพ้สารเคมี หรืออาจมีปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

20. มะนาวบางต้นไม่มีลูกทำอย่างไร หากเป็นต้นที่สมบูรณ์ดี สามารถกระตุ้นการติดดอกออกผลได้โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-24 กระตุ้นความสมบูรณ์และเร่งการติดดอก ต้นละ 0.5-1 กิโลกรัม 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พร้อมกับใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ได้จากรกสุกร ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น

21. ควรปลูกในดินแบบไหน ปลูกในดินที่มีความร่วยซุ่ย รากชอนไชได้ง่าย ระบายน้ำได้ดี มีอินทรีย์วัตถุสูง และค่า pH ที่เหมาะสม เกษตรกรสามารถผสมวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับมะนาวโดยไม่ใช้ดินก็ได้

22. จะขาดทุนเพราะค่าปุ๋ยค่ายาหรือเปล่า การปลูกที่เน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำ ขณะที่การใช้ยาใช้ปริมาณที่น้อย ฉีดพ่นเป็นละออง ค่าปุ๋ยและยาแต่ละรอบการให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 150-200 บาท/ต้น เท่านั้น

23. ต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ 150-200 บาท

24. ขายที่ไหนได้ราคาดี หากต้องการได้ราคาดี ต้องทำตลาดเอง เช่น หาลูกค้าประจำที่เป็นร้านอาหาร หรือส่งให้แม่ค้าในตลาดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

25. ถ้าเกิดโรคกรีนนิ่งควรทำไร โรคกรีนนิ่ง หรือ ใบแก้ว หากพบต้องทำลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟ ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุสังสี และ แมกนีเชียมพร้อมปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินใหัอยู่ระหว่าง 6.0-6.5 

26. ลงทุนนานไหมกว่าจะคืนทุน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปลูก แต่ถ้าปลูกลงดินโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งต้นทุนค่อนข้างต่ำขณะที่ผลผลิตค่อนข้างสูง การให้ผลผลิตครั้งแรก ซึ่งใช้เวลาประมาณปีครึ่ง ก็สามารถคืนทุนได้แล้ว

27. กำไรดีไหม ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล ถ้าเป็นฤดูแล้ง ราคามะนาวออกจากสวนลูกละไม่ต่ำกว่า 5 บาท ถือว่ามีกำไรที่ดีมาก

38. แต่ละพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร มะนาวแต่ละพันธุ์มีลักษณะของผล ขนาด ปริมาณน้ำ รวมถึงคุณภาพที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรเลือกปลูกสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ

29. แปลงปลูกควรมีขนาดเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับจำนวนการปลูก แนะนำให้มีระยะห่างระหว่าต้นอย่างน้อย 6 เมตร 1 ไร่สามารถปลูกได้ 60 ต้น

30. รดน้ำอย่างไร ในกรณีที่ปลูกไม่มาก สามารถตักน้ำรด หรือใช้สายยางฉีดได้ แต่ถ้าปลูกจำนวนมาก แนะนำให้วางระบบน้ำ โดยใช้ท่อพีอีวางตามแนวต้น เจาะรูและติดหัวสเปรย์บริเวณโคนต้นมะนาว ซึ่งเป็นวิธีที่ลงทุนน้อยแต่มีประสิทธิภาพดี

31. มะนาวราคาแพงสุดช่วงไหน ประมาณปลายเดือนมีนาคม-เมษายน

32. มะนาวราคาต่ำสุดช่วงไหน เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน

33. หลังติดดอกควรให้น้ำอย่างไร ให้ตามปกติ คือ ให้เช้าหรือเย็น อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าให้น้ำมากเกินไปเพราะทำให้ใบร่วงได้

34. นานไหมกว่าจะติดดอก ที่จริงแล้ว ต้นที่มาจากกิ่งตอนสามารถติดดอกออกผลได้ตั้งแต่ 2-3 เดือน แต่ควรปลิดทิ้ง รอให้มีอายุถึง 14 เดือนเสียก่อน

35. โรครากเน่าเกิดจากอะไร เกิดจากเชื้อรา ซึ่งมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากความชื้น

36. โรครากเน่าแก้ไขอย่างไร หากเป็นโรคแล้วแก้ไขได้ยาก ถึงแม้แก้ได้แต่โครงสร้างที่ถูกทำลายไป ทำให้มะนาวให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร โรครากเน่า ควรใช้วิธีป้องกันดีที่สุด

37. การค้ำกิ่งควรทำตอนไหน ทำอย่างไร คำก่อนช่วงติดผล ทำได้ 2 วิธี คือ 1. ค้ำโดยการใช้ไม้ไผ่สอดใต้กิ่งมะนาว เพื่อรับน้ำหนัก 2. นำไม้มาทำเป็นนั่งร้านรูปสี่เหลี่ยนรอบ ๆ ต้นมะนาวเพื่อรองรับกิ่งใหญ่ ของมะนาวไว้

38. ควรปลูกในร่มหรือกลางแดด มะนาวเป็นไม้ผลที่ต้องการแสงแดดอย่างน้อยวันละ 6-7 ชั่วโมง

39. การเตรียมดินควรเตรียมอย่างไร เตรียมดินให้มีความร่วนซุย รากชอนไชได้ง่าย ระบายน้ำได้ดี มีอินทรีย์วัตถุสูง และมีค่า pH ที่เหมาะสม แต่แนะนำให้ผสมวัสดุปลูกเอง โดยไม่ใช้ดินซึ่งให้ผลดีกว่า

40. มะนาวออกผลกี่ครั้ง 1 ปี สามารถให้ผลผลิตได้ 2 ครั้ง

41. มะนาวให้ผลผลิตมากช่วงเดือนไหน มะนาวในฤดูให้ผลผลิตช่วง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

42. มะนาวออกผลน้อยสุดตอนฤดูไหน ฤดูแล้ง

43. มะนาวเกิดโรคบ่อยสุดช่วงฤดูไหน ฤดูฝน

44. อยากได้ผลผลิตนอกฤดูทำได้ไหม ทำได้

45. ผลกระทบช่วงหน้าฝนมีอะไรบ้าง มักเกิดการระบาดของโรคและมีปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

46. ทำอย่างไรให้มีผลมะนาวที่กลมสวย ป้องกันโรคและแมลงให้ดี โดยเฉพาะช่วงหลังติดผล ไรแดงมักเข้าทำลายทำให้มะนาวกระดำกระด่างไม่สวยงาม จัดการโดย ใช้กำมะถันผงชนิดละลายน้ำ 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น ทุก 10-15 วัน หลังติดผล

47. ควรตัดกิ่งมะนาวตอนไหน ไม่จำเป็นไม่ควรตัด เพราะทำให้เชื้อโรคเข้าทางบาดแผลได้

48. เมื่อมะนาวแตกยอดอ่อนควรดูแลอย่างไร ดูแลตามปกติ คือ ให้น้ำทุกวัน ให้ปุ๋ยอินทรีย์ทุก 10 วัน ฉีดพ่นยาป้องกันโรคและแมลงทุก 10-15 วัน ฉีดพ่นฆ่าป้องกันเชื้อราทุก 30 วัน

49. โรคราดำเกิดจากอะไร เกิดจากการเข้าทำลายของแมลงประเภทปากดูด

50. โรคราดำแก้ไขอย่างไร ทำลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟ หรือใช้สารเคมีกำจัดแมลงฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง

51. โรคแคงเกอร์เกิดขึ้นจากอะไร ถือเป็นโรคประจำของพืชตระกูลส้มโดยเฉพาะมะนาว มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

52. รักษาโรคแคงเกอร์ได้อย่างไร หากพบการระบาด ให้ตัดกิ่งลึกจากช่วงที่มีรอยโรคเข้ามา 3-4 นิ้ว นำไปเผาทำลาย แต่ถ้าพบรอยโรค แพร่กระจายทั่วทั้งต้น ให้ถอนทิ้งนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง พร้อมกับฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน ให้ทั่วทั้งสวนจนหาย

53. มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคแคงเกอร์ไหม ฉีดพ่นด้วยคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตราส่วน 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 10-15 วัน อย่างสม่ำเสมอ ในฤดูฝน ฉีดพ่นทุก 7 วัน ควรมีการสลับใช้ยาตัวอื่นเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยา

54. ก่อนลงต้นควรขุดดินลึกเท่าไหร่ ถ้าเป็นกิ่งตอน ความลึก 1 ฟุต ก็เพียงพอ เพราะรากหากินบริเวณหน้าดิน

55. มะนาวออกช่อแล้วควรดูแลเป็นพิเศษอย่างไร ดูแลตามปกติ

56. การฉีดพ่นสารเคมีควรทำช่วงไหน เช้าหรือเย็น ที่อากาศไม่ร้อนมาก แต่ถ้าเป็นสารเคมีกำจัดแมลงควรฉีดพ่นช่วงเย็น

57. เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อใด หลังจากติดผลประมาณ 4 เดือน 10 วัน โดยพิจารณาลักษณะของผลรวม

58. ผลผลิตต่อต้นควรได้ประมาณเท่าไหร่ หากใช้วิธีที่แนะนำ ได้ผลผลิตครั้งแรกประมาณ 1,000-1,500 ลูก เมื่อต้นมะนาวมีอายุ 2.5 ปีขึ้นไป จะให้ผลผลิตได้ถึง 3,000 ลูก/ต้น/ครั้ง

59. มะนาวที่ดีควรมีไซส์ประมาณไหน ควรมีขนาดตามที่ตลาดต้องการ ลูกไม่ให่มาก ประมาณ 7-8 ลูก/กิโลกรัม

60. การเตรียมลุมปลูกควรทำอย่างไร ขุดหลุมขนาด 1x1 เมตร ลึก 1 ฟุต ให้ก้นหลุ่มโค้งลงเป็นรูปท้องกระทะ นำดินที่ขุดขึ้นมาทำเป็นคันดินรอบหลุม นำผักตบชวา หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ รองก้นหลุม ประมาณ 2 ใน 3 ของความลึก นำวัสดุปลูกมาใส่หลุม ให้พูนขึ้นจากหลุมเล็กน้อย นำไม้ไผ่มาปลักเพื่อเป็นหลักยึด

61. ถ้าจะตอนกิ่งขายสามารถทำได้ตอนไหน ให้ต้นมีอายุ 6-7 เดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นระยะที่สามารถขยายพันธุ์ได้

62. กิ่งพันธุ์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ตอนจากกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป อวบอิ่ม ใบเขียวสด และไม่มีความผิดปกติอื่น เช่น ใบหงิก ขอบใบใหม้ ที่สำคัญต้องไม่มีรอยโรคแคงเกอร์ปรากฎอยู่

63. ทำอย่างไรไรให้มะนาวมีน้ำเยอะ เริ่มตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์มาปลูก พร้อมเน้นการดูแลด้วยปุ๋ยอินทรีย์

64. มะนาว 1 ต้นอยู่ได้กี่ปี ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ปลูกและลักษณะของต้นพันธุ์ หากปลูกในวงบ่อ มะนาวมีอายุได้ 4-5 ปี ถ้าปลูกลงดิน ถ้าเป็นกิ่งตอน อยู่ได้ 12-15 ปี แต่ถ้าเป็นต้นที่เป็นระบบรากแก้วจะสามารถอยู่ได้นานถึง 20 ปี

65. การบังคับให้มะนาวออกดอกทำอย่างไร ดูแลมะนาวให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ แล้วกระตุ้นด้วยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวหลังสูง เช่น 8-24-24 หรือ 13-13-24 พร้อมกับฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนรกสุกร

67. การผสมวัสดุปลูกทำอย่างไร นำขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว เศษไม้ใบหญ้าแห้ง มูลวัวแห้ง อย่างละ 1 กระสอบปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่ปูนมาร์ลหรือปูนขาว 1-2 กำมือ ระหว่างคลุกเคล้าราดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากรกสุกรให้ทั่ว ราดเมธารัสซิล (1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร) เพื่อป้องกันเชื้อรา นำไปหมักทิ้งไว้ในที่ร่ม 15 วัน และควรมีการกลับกองทุกวัน

68. ดูอย่างไรว่ากิ่งไหนเป็นกิ่งพันธุ์ได้ กิ่งที่มีความสมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปและไม่มีรอยโรคและแมลงกัดกิน

69. การตอนกิ่งทำอย่างไร อธิบายไว้อย่างละเอียดที่หน้า 97

70. กิ่งตอนควรใช้เวลาตอนกี่วัน หลังจากตอน ประมาณ 25 วัน ก็สามารถนำลงมาชำได้

71. กี่ปีมะนาวจึงให้ลูก ถ้าเป็นกิ่งตอน หลังจากปลูก 2-3 เดือน ก็ติดดอกออกผลแล้ว แต่ควรปลิดทิ้งให้หมด เพราะทำให้ต้นมะนาวไม่โต ควรให้มะนาวเริ่มให้ผลผลิตที่อายุ 14 เดือนขึ้นไป

72. ควรเว้นระยะห่างในการปลูกเท่าไหร่ ประมาณ 6 เมตรเป็นอย่างน้อย ตามขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่

73. อายุของลูกมะนาวที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ควรมีอายุเท่าไหร่ เริ่มให้ติดดอกออกผลเมี่ออายุ 14 เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้เมื่อมะนาว อายุได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง

74. พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากคือพันธุ์อะไร ปัจจุบันคือแป้นพิจิตร เพราะให้ผลผลิตดก ทนโรค แต่ทว่าเป็นพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการ เนื่องจากมีเปลือกค่อนข้างหนา

75. สายพันธุ์ไหนต้านทานโรคได้ดี มะนาวที่มีเปลือกหนามักต้านทานโรคได้ดี แต่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

76. สายพันธุ์ไหนที่ตลาดต้องการ สายพันธุ์ที่เปลือกบาง น้ำเยอะ รสชาติดีและมีกลิ่นหอม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะนาวแป้นสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทย

77. การทำมะนาวนอกฤดูทำอย่างไร บำรุงต้นให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แล้วกระตุ้นการติดดอกออกผล โดยการให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวหลังสูงพร้อมกับฉีดพ่นฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการติดดอก ในช่วงที่ต้องการ คือประมาณ 5 เดือนก่อนที่ราคามะนาวจะแพง

78. ทำมะนาวนอกฤดูลงทุนสูงไหม หากใช้วิธีที่เหมาะสม ลงทุนไม่สูงมากแทบไม่ต่างจากการทำมะนาวในฤดู

79. ข้อดี-ข้อเสียของมะนาวแต่ละพันธุ์ สามารถแบ่งสายพันธุ์ออกได้ 2 ประเภทคือ มะนาวเปลือกหนา ข้อดีคือ ทนโรค ให้ผลผลิตสูง แต่ไม่เป็นที่ต้อการของตลาด จำหน่ายยาก มะนาวเปลือกบาง ซึ่งมักมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่เป็นมะนาวที่ตลาดต้องการ มีเท่าไรก็ไม่พอจำหน่าย

80. ปลูกมะนาวควรใช้อะไรห่มหน้าดิน อาจใช้ฟางหรือเศษหญ้าแห้งก็ได้

81. ราคามะนาวตกลูกละเท่าไหร่ หากเป็นมะนาวในฤดู ออกจาสวนเฉลี่ยลูกละประมาณ 1 บาท แต่ถ้าเป็นมะนาวนอกฤดู ลูกละไม่ต่ำกว่า 5 บาท

82. มะนาว 1 พวงควรมีกี่ลูกถึงจะได้มะนาวที่มีคุณภาพดี ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการดูแล บางสายพันธุ์กิ่งหนึ่งสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 60 ลูก และทุกลูกมีคุณภาพใกล้เคียงกัน

83. บำรุงอย่างไรให้ได้น้ำดี ให้มะนาวได้รับปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุก ๆ 10 วัน (ให้น้อยแต่บ่อยครั้ง) โรยรอบทรงพุ่ม

84. การเก็บมะนาวที่ดีควรเก็บเกี่ยวอย่างไร หากอยู่ต่ำใช้มือเด็ด สูงขึ้นหน่อยก็ใช้ตะขอโน้มกิ่งลงมาแล้วเด็ดลูก แต่ถ้าสูงมากใช้ตระกร้อเก็บ ทำให้มะนาวไม่บอบช้ำ

85. มะนาวที่เหมาะจะปลูกไว้กินเอง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกว่า ต้องการมะนาวลักษณะไหน แนะนำว่าควรเป็นมะนาว ผลใหญ่ น้ำมาก รสชาติดีและมีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นมะนาวคุณภาพดีถึงจะคุ้มค่ากับการดูแล

86. มะนาวพันธุ์ไหนเหมาะกับการปลูกไว้ขาย มะนาวที่ตลาดต้องการ คือ ลูกใหญ่พอประมาณ เปลือกบางน้ำมาก รสชาติดีและมีกลิ่นหอม

87. ถ้าปลูกครั้งแรกควรปลูกอย่างไร ใช้วิธีไหน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ มีน้ำท่วมหรือไม่ ถ้าให้แนะนำ คือ ใช้รูปแบบปลูกลงดินแบบไม่ใช้ดิน ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมะนาว

88. ปลูกด้วยวิธีไหนได้ผลผลิตเยอะ ปลูกลงดิน ซึ่งรากมะนาวหากินได้อย่างอิสระ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและให้ผลผลิตสูง

89. การแกล้งให้ต้นมะนาวขาดน้ำช่วยอะไรได้บ้าง หลังจากขาดน้ำ ใบจะเหี่ยวและร่วงหล่น เมื่อให้น้ำทำให้มะนาวแตกยอดและติดดอกออกผลตามมา แต่ผลผลิตที่ออกมามีจำนวนไม่มากและคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

90. เพลี้ยไฟระบาดในช่วงไหน ในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี

91. วิธีป้องกันเพลี้ยไฟมีไหม คอยเด็ดผลที่แคระแกร็น ควบคู่กับการใช้สารคาร์โบซันแฟนหรือสารอิมิดาคลอพริด ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

92. หน้าแล้งเรามีวิธีแร่งดอกอย่างไร เมื่อต้นสมบูรณ์ดี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 13-13-24 กระตุ้นความสมบูรณ์และเร่งการติดดอก ต้นละ 0.5-1 กิโลกรัม 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน จากนั้นใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ได้จากรกสุกร ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น ทำให้มะนาวติดดอก

93. มะนาวใบม้วนเกิดจากอะไร ส่วนใหญ่เป็นอาการของหนอนที่เข้าทำลายใบ

94. สภาพอากาศแบบไหนดีต่อการปลูกมะนาว มะนาวเหมาะสมที่ปลูกในสภาพที่มีอากาศร้อน ประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่

95. เมื่อมะนาวเกิดโรคควรทำอย่างไร ควรศึกษาว่าเกิดจากโรคอะไร แล้วแก้ที่สาเหตุของการเกิดโรคนั้น พร้อมทั้งหาวิธีการป้องกันที่เหมาะสม

96. ทำไม่มะนาวที่ปลูก ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ต้องพิจารณาตั้งแต่สายพันธุ์ที่เลือกมาปลูก รูปแบบการปลูกว่าเอื้อให้มะนาวเจริญเติบโตหรือไม่ ตลอดจนการบำดูแล ต้องให้มะนาวได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน รวมถึงป้องกันไม่ให้โรคและแมลงรบกวนด้วย

97. ถ้าปลูกสัก 50 ต้นใช้งบประมาณเท่าไหรครับ ต้นทุนวัสดุปลูกและค่าพันธุ์อยู่ที่ประมาณ 600 บาท ส่วนค่าปุ๋ยและยาต่อรอบการให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 150 บาท ดังนั้นหากปลูก 50 ต้น ในครั้งแรกของการให้ผลผลิต ต้องใช้ต้นทุนประมาณ 40,000 บาท

98. ควรรดน้ำวันละกี่ครั้ง วันละ 1 ครั้ง ก็เพียงพอแล้ว

99. มะนาวใบหงิงเป็นเพราะอะไร ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการเข้าทำลายของแมลง เช่น หนอนชอนใบ เพลี้ย หนอนผีเสื้อ

100. มะนาวมีแต่ใบ ไม่ออกลูกควรทำอย่างไร สามารถกระตุ้นการติดดอกออกผลได้โดยการ ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารตัวหลังสูง เช่น สูตร 8-24-24 หรือ 13-13-24 กระตุ้นความสมบูรณ์และเร่งการติดดอก ต้นละ 0.5-1 กิโลกรัม 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน จากนั้นใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ได้จากรกสุกร ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น

101. มะนาวมีขอบใบล่างของต้นมะนาวจะมีสีเหลือง แล้วกลายเป็นสีน้ำตาลจนเหี่ยวแห้งร่วง อาจเกิดจากการขาดธาตุ โพแทสเซียม (K)

102. มะนาวทนน้ำท่วมได้ไหม หากเป็นต้นที่เป็นระบบรากแก้ว สามารถทนน้ำท่วมได้นานพอสมควร แต่ถ้าเป็นรากฝอยที่ได้จากการตอน แช่น้ำได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ระหว่างที่แช่น้ำอยู่นั้น พยายามอย่าให้น้ำกระเพื่อมมาก เพราะทำให้ต้นโยกและรากขาดได้

103. ปลูกแล้วจะขายที่ไหน ถ้าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเดินเข้าไปหาแม่ค้ายังแหล่งค้าส่งที่สำคัญอย่างตลาดไท หรือตลาดสี่มุมเมืองได้เลย หรือแม้แต่ตลาดในพื้นที่ เชื่อว่าก็สามารถจำหน่ายได้ไม่ยาก

104. เกษตรกรหันมาปลูกมะนาวกันมาก มีโอกาสล้นตลาดไหม มี แต่ไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกปลูกสายพันธุ์ที่ทนโรค อีกทั้งเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตคุณภาพไม่ดี ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงรูปแบบที่นิยมปลูกกันปัจจุบัน ไม่เอื้อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก อีก 4-5 ปี มะนาวยังมีราคาที่ดีอย่างแน่นอน

105. การจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง จะรู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกกดราคา การจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่ควรผูกขาดเจ้าใดเจ้าหนึ่ง ควรติดต่อหลาย ๆ เจ้า ซึ่งทำให้สามารถเปรียบเทียบราคาได้

106. ถ้าปลูกมะนาวแล้วอยากมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 100,000 บาท ต้องปลูกมะนาวกี่ต้น ในรูปแบบที่แนะนำ มะนาวให้ผลผลิตได้มากถึง 3,000 ลูก หากควบคุมให้ออกนอกฤดู ซึ่งเกษตรกรจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่าลูกละ 5 บาท ซึ่งต้นหนึ่งมีรายได้ที่ประมาณ 15,000 บาท ดังนั้นปลูกมะนาวเพียง 7 ต้น ก็มีรายได้ 100,000 กว่าบาท/ปีแล้ว

107. จะทราบได้อย่างไรว่า กิ่งพันธุ์ที่ซื้อมาตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการ แนะนำให้ซื้อจากสวนโดยตรง เป็นไปได้ต้องเจอกับเจ้าของสวนด้วยตนเอง

108. หากรู้ว่ามะนาวที่ปลูก เป็นสายพันธุ์ที่ตลาดไม่ต้องการ ควรทำอย่างไร ต้องตัดสินใจรื้อแล้วปลูกพันธุ์ใหม่ เพราะถึงอย่างไรแม้ได้ผลผลิตมาก็จำหน่ายไม่ได้ ซึ่งเสียทั้งเงินทุนเสียทั้งเวลา

บทความจาก...... เกษตรกรก้าวหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น