WHAT'S NEW?
Loading...

3 เทคนิคปลูกกล้วยไข่ให้มีรสชาติดี


Advertisements3 เทคนิคปลูกกล้วยไข่ให้มีรสชาติดี Photo By fairfun

แนะนำว่ามี 3 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้ค่ะ

เทคนิคแรกคือ การคัดเลือกหน่อปลูก ควรดูหน่อที่ค่อนข้างสมบูรณ์นั่นคือ เป็นหน่อที่มี โคนโต ปลายเรียวใบแคบ ไม่มีโรคและแมลงศัตรูเข้าทำลาย มีอายุประมาณ 3-4 เดือน


เทคนิคที่สองคือ เทคนิคในการปลูก ในการปลูกกล้วยไข่ควรวางให้เหง้าของหน่อพันธุ์อยู่ใต้ดินประมาณ 6-8 นิ้ว หลังจากกลบดินบริเวณโคนต้นจะอยู่ระดับผิวดินพอดี แล้วเหยียบดินกลบบริเวณโคนต้นให้แน่นปานกลาง เพราะกล้วยไข่ที่ปลูกใหม่จะต้องการการขยายตัวด้านข้างลำต้นค่ะ และควรปลูกให้มีระยะห่างระหว่างแถวต้นละสองเมตรถึงสองเมตรครึ่ง

ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร่จะใช้หน่อกล้วยไข่ประมาณ 350-400 หน่อ ให้ขุดหลุมปลูกกว้างประมาณ 50-60 ซม. มีความลึก 50ซม. และในช่วงหลังการปลูกหากยังมีฝนก็ไม่ต้องให้น้ำ เพราะสามารถอาศัยน้ำฝนได้แต่ช่วงหน้าแล้งควรเริ่มให้น้ำนะคะ เพื่อเป็นการป้องกันดินแห้ง ในบางพื้นที่ที่แล้งมากความถี่ในการให้น้ำนั้นอาจจะถึงประมาณ 5-20 วันต่อครั้ง

เทคนิคที่สาม เป็นเทคนิคการให้ปุ๋ย หลังจากขุดหลุมปลูกแล้ว ควรย่อยดินก้นหลุมและรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอีกชั้นหนึ่ง ให้มีความหนาประมาณ 1-2 ซม. แล้วจึงปลูกนะคะ เมื่อกล้วยอายุได้ประมาณ 1-2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร3-1-1 หรือสูตร 3-2-1 และเมื่อกล้วยอายุได้ 3-4เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอคือ 15-15-15 ต่อจากนั้นเมื่อกล้วยอายุ 5-6 เดือน ก็ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21

โดยการแบ่งใส่สองครั้งระยะเวลาห่างกันประมาณ 15-20 วัน ในอัตราต้นละประมาณ30-50 กรัม โดยขุดหลุมห่างจากโคนต้นประมาณ30 ซม. ตรงกันข้าม 2 หลุม จากนั้นก็กลบและถ้าจะให้ดี ควรใส่ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยคอก เช่นมูลไก่ที่ย่อยสลายแล้วต้นละ 1 กิโลกรัม และเทคนิคที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการปลูกกล้วยไข่ก็คือ การตัดแต่งต้นกล้วย เพื่อให้ต้นกล้วยเจริญเติบโตสมบูรณ์ มีคำแนะนำว่า ควรตัดแต่งต้นกล้วยในช่วงเดือน พ.ค. หรือเดือนมิ.ย.โดยการดำเนินการ 3 ลักษณะนะคะ คือ การแต่งหน่อการตัดใบลอกกาบ และการตัดปลี

สำหรับวิธีสังเกตว่า กล้วยไข่แก่มากน้อยแค่ไหน ก็ให้นับวันดูจากระยะเริ่มปลูกลงหลุมไปประมาณ 320 วัน หรือนับจากกล้วยออกปลี 50-60 วัน หรือนับหลังจากตัดปลี 45 วัน กล้วยไข่จะเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มแก่ หรือหากจะใช้การสังเกตสีผลกล้วยก็ได้ หากกล้วยออกสีนวลก็ตัดได้

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วย หากต้องการให้กล้วยแก่เร็ว ก็ต้องเร่งการใส่ปุ๋ยและให้น้ำสิ่งสำคัญที่ควรระมัดระวังคือ ไม่ควรให้กล้วยสุกคาต้น เพราะผลกล้วยจะขาดรสชาติและไม่อร่อย นอกจากนั้นสีผิวของผลจะมีลักษณะกระด้างทำให้เสียราคาได้

บทความจาก...... เพจเกษตรกรก้าวหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น