WHAT'S NEW?
Loading...

มหัศจรรย์มาก!! ทำแค่วันละ 4 ท่า พุงก็แบนราบ ไขมันรอบเอวก็หายไป


Advertisementsมหัศจรรย์มาก!! ทำแค่วันละ 4 ท่า พุงก็แบนราบ ไขมันรอบเอวก็หายไป 


การออกกำลังควรทำอย่างน้อยวันละ 20 นาทีขึ้นไปและอาทิตย์ละ 3 วันขึ้นไปนะคะ


ท่าที่ 1 นอนราบยกขาเหยียดตรงขึ้นลง


ท่าที่ 2 เอี้ยวตัวไปมา


ท่าที่ 3 นอนราบ ลำตัวติดพื้น ยกขาเหยียดตรง ยกขึ้นแล้วเหวิ่ยงไปมา ซ้าย ขวา


ท่าที่ 4 นอนราบ เอามือแตะซ้ายแตะสลับขาขวา แล้วเปลี่ยนเป็นมือขวาแตะสลับขาซ้าย
ที่มา...http://e-marketer-online.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น