WHAT'S NEW?
Loading...

อันตรายใกล้ตัว! โรคหลอดเลือดแดงแข็ง เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน


Advertisements


อันตรายใกล้ตัว! โรคหลอดเลือดแดงแข็ง เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน

คำแนะนำเมื่อท่านมีภาวะโคเลสเตอรอลสูง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็ง หากท่านได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง

บทความสั้นๆนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งมีผลนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และการใช้ยาเพื่อควบคุมระดับโคเลสเตอรอลให้ได้ผล


ทำไมจึงต้องควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ​เนื่องจากการมีโคเลสเตอรอลสูง จะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเกิดการเสื่อม และมีการสะสมของตะกรัน (plaque) ทำให้อุดกั้นการไหลเวียนของเลือด กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิด "โรคหลอดเลือดแดงแข็ง" (Atherosclerosis)


*คำอธิบายภาพประกอบ

หลอดเลือดแดงปกติ ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก แต่หากมีไขมัน และโคเลสเตอรอลเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นตะกรัน เมื่อตะกรันสะสมหนาตัวขึ้น ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด ตะกรันอาจเกิดการปริแตกก่อให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงได้

โรคหลอดเลือดแดงแข็งสามารถเกิดได้กับหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนดังนี้

- สมอง: ตะกรันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่รู้จักกันว่า "อัมพฤกษ์ อัมพาต"

- หัวใจ: การปิดกั้นที่หลอดเลือดโคโรนารีจะทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลัน

- หลอดเลือดแดงใหญ่: อาจเกิดโป่งพอง และจะเป็นอันตรายมากหากหลอดเลือดโป่งพองจนแตก

- ไต: หลอดเลือดแดงที่ไตถูกปิดกั้นทำให้ไตถูกทำลาย จนในที่สุดเป็นไตวาย

- ขา: การปิดกั้นที่หลอดเลือดแดงที่ขา จะทำให้ปวด และเกิดอาการหลอดเลือดแดงส่วนปลายอักเสบ

ดังนั้น การควบคุมระดับโคเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง และภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเหล่านี้ได้

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

​1. กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง เช่นผักใบเขียว ผลไม้ต่างๆ ข้าวกล้อง

2. ออกกำลังกายเป็นประจำ และทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด

3. ตรวจระดับไขมัน และโคเลสเตอรอลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ

4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

5. กินยาควบคุมระดับโคเลสเตอรอลตามแพทย์สั่ง

6. ไปพบแพทย์เพื่อติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

คำแนะนำการกินยาเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

​ในบางราย แพทย์อาจจำเป็นต้องให้ยากลุ่มสเตตินที่มีข้อบ่งใช้ เพื่อชะลอกระบวนการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ทั้งนี้ การกินยาอย่างปลอดภัย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ และต้องติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

- แจ้งให้แพทย์ หรือเภสัชกรทราบ หากท่านกินยาอื่นๆ หรือตั้งครรภ์อยู่

- กินยาให้ตรงตามที่ระบุไว้ในฉลากยาตามแพทย์สั่ง

- หากลืมกินยา 1 ครั้งให้กินทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลากินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามยาครั้งที่ลืมไป อย่าเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

- กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์

- มาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง

- แจ้งให้แพทย์ หรือเภสัชกรทราบทันทีเมื่อมีอาการข้างเคียง


Cr.CMP Medica อ้างอิง...http://urbancareth

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น