WHAT'S NEW?
Loading...

แค่ใส่บาตรให้ถูกวิธี! ก็สามารถช่วยลดกรรมหรือแก้กรรมได้


Advertisements


แค่ใส่บาตรให้ถูกวิธี! ก็สามารถช่วยลดกรรมหรือแก้กรรมได้

หลวงปู่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ ( หลวงพ่อจรัญ ) ท่านได้ให้คำแนะนำว่า......ก่อนใส่บาตร....ต้องจุดธูปขอขมากรรมก่อน โดยปฏิบัติเพื่อการลดกรรมด้วยวิธีการใส่บาตรให้ได้ผล รวมทั้งสร้างบุญกุศลครั้งใด ๆ ก็ตาม มิใช่ใส่บาตรเฉย ๆ แล้วจะได้ผล ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจำนวนมากบอกว่า ทำบุญใส่บาตรพระแล้วโรคร้ายแรงต่าง ๆ ไม่หาย ไม่บรรเทา ก็อาการป่วยจะหายได้อย่างไร

เพราะทำไม่ถูกต้อง ใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป ก็หาประโยชน์ในการลดกรรมเท่าใส่บาตรเพียงรูปเดียวไม่ เพราะไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่จริง ๆ เหมือนกับเป็นหนี้เจ้ากรรมนายเวร ชุด ก. แต่ไปใช้หนี้ ชุด ข. เจ้าหนี้ ชุด ก. ก็ย่อมไม่พอใจ ไม่อโหสิกรรมให้แน่นอน กรรมเก่าที่ไม่ดีก็ย่อมไม่ลด

วิธีแก้กรรม / ลดกรรม ด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธีนั้น...
หลวงปู่ให้คำแนะนำว่า.....ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป ๓ ดอก กลางแจ้งขอขมาโทษกรรม โดย...ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกลาวว่า...ข้าพเข้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน " และ หลังจากการใส่บาตรเสร็จทุกครั้งก็ให้ .. ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า .. กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์นำผลบุญส่งให้ข้าพเจ้ามีเดช มีปัญญา มีโภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรมตามบุญาสนา ที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็ว...เทอญ และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติ วิญญาณ ศัตรูหมู่มาร หมู่พาล ( เช่นมนุษย์, หุ้นส่วน , เพื่อน ,บุคคลในครอบครัว ) ทุกภาพทุกชาติ (จะเอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า...

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า...ผลบุญที่ลูกทำนี้ขอให้ลูกร่ำรวยมากมายเหมือนเมล็ด ข้าวสาร เม็ดทราย เจ้ากรรมนายเวร ก็ขอให้ได้รั้บผลบุญตามเมล็ดข้าวสาร ตามเม็ดทราย ขอให้ได้รับ และขอโหสิกรรม หลุดขาดจากกัน ณ บัดเดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู.....

กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มาก ๆ ( หลวงปู่พูดว่า..เพราะบางท่านมัวแต่แผ่บุญกุศลให้ผู้อื่น จนลืมแผ่ผลบุญให้กับตนเอง เพราะตัวเราเองนั้นจะต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริง ๆ จึงจะช่วยและแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นได้ ถ้าจะให้ดีหลวงปู้ย้ำว่า...ควรสวดอิติปิโส ฯ เลยอายุของตนเอง ๑ จบ จะให้ดีแล้วควรหาเวลา ( ย้ำคำว่า ควร ) ไปปฏิบัติธรรม / ฝึกวิปัสสนาธรรมด้วย จะเกิดผลเร็ว ควรลดโทสะให้มาก ๆ และควรแผ่เมตตาตามให้มาก ๆหลวงปู่เมตตาแนะนำว่า....

การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ให้กรวดน้ำลงดินทุกครั้ง หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจากลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ (อ่านว่า จัก - กะ - ระ ) ๖ หรือ บริเวณตาที่ ๓ ( ที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้น

ซึ่ง จักระ นี้มนุษย์เราทุกรูปทุกนามมีกันอยู่ทุกคน ให้ลองทำสมาธิจิตดู แล้วก็จะเห็นภาพใของตนเองอยู่บ้างหน้า หันหน้าเข้าหาเรา นั่งมาธิหลบตา ที่กลางหน้าผากนั้นก็มีดวงตาที่สามหลับตาอยู่ด้วย หลวงปู่ท่านเมตตาต่อไปว่า ให้หมั่นทำหมั่นปฏิบัติสักวันหนึ่งก็คงจะเห็นกายทิพย์ของตนเอง )

หมายเหตุ....คำ ว่า...อุทิศบุญ ใช้กับผู้ตาย นำส่งบุญ ใช้กับผู้มีชีวิตอยู ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้กัลยาณมิตรและรัตนธรรม ใช้ให้ถูกด้วยเน้อ...บทความจาก...... Master Antiga

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น