WHAT'S NEW?
Loading...

น่ารู้ก่อนกิน!! ยาพาราเซตามอล...กินมากอันตราย


Advertisements


น่ารู้ก่อนกิน!! ยาพาราเซตามอล...กินมากอันตราย

คนทั่วไป เมื่อมีอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ปวดฟัน ปวดหลัง ปวดเอว ฯลฯ ก็มักจะหยิบยา “พาราเซตามอล” มากินเพื่อบรรเทาอาการ อย่างไรก็ตาม “ยาไม่ใช่ขนม” หรือ “มีคุณอนันต์ และโทษมหันต์” เพราะยาพาราเซตามอล หากมีการใช้เกินขนาด ก็อาจจะเกิดอันตรายและเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้ยานี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ยาพาราเซตามอล กินเกินขนาด...จะมีพิษต่อตับ

ตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดหัวเป็นประจำ ใช้ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด รวมเป็น 1,000 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม ติดต่อกันทุก 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งจะได้รับยาชนิดนี้ทั้งสิ้น 6 กรัมต่อวัน (ขนาดสูงสุดที่แนะนำ คือ 4 กรัมต่อวัน)

ยาพาราเซตามอลกินขนาดสูงจะส่งผลให้ตับของผู้ใช้ยารายนี้ทำงานหนักยิ่งขึ้น เพื่อขจัดยานี้ออกจากร่างกาย และทำให้เกิดสารพิษสะสม หากมีจำนวนมากๆ ก็จะส่งผลทำลายตับ ทำให้ตับวาย และถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้

อันตรายต่อตับจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับยาพาราเซตามอลขนาดสูง ทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง โดยแบบเฉียบพลันนี้จะเกิดขึ้นทันที

หลังจากที่ได้รับยาชนิดนี้เกินขนาดสูงๆ เช่น ในผู้ใหญ่ที่ใช้ครั้งละ 6-7 กรัม หรือเด็กที่ได้รับยามากกว่า 200 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นต้น ขณะที่การเกิดพิษแบบเรื้อรัง จะเกิดจากการใช้ยาในขนาดสูง และติดต่อกันนานๆ หลายวัน หลายสัปดาห์ หรือเป็นปี จึงจะเกิดพิษต่อตับได้...

บทความจาก...... คนรักสมุนไพร โดย นายหลินจือ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น