WHAT'S NEW?
Loading...

เคล็ดลับปลูกมะละกอต้นเตี้ย แต่ลูกดกเต็มต้น แถมโตเร็วมาก


Advertisements


เคล็ดลับปลูกมะละกอต้นเตี้ย แต่ลูกดกเต็มต้น แถมโตเร็วมาก

เคล็ดลับปลูกมะละกอต้นเตี้ย แต่ลูกดกเต็มต้น แถมโตเร็ว และย่นเวลาการเก็บ ถึง 1 เดือน 

ด้วยสูตรตัดรากแก้วมะละกอ ทำให้มะละกอต้นเตี้ย โตเร็ว ช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาได้ 1 เดือน 

เทคนิคนี้เป็นการแปลงเพศมะละกอให้ออกลูกดกทุกต้นครับ


วิธีการ

1. ย้ายกล้ามะละกอจากแปลงเพาะ ควรรดน้ำต้นกล้าให้ชุ่ม

2. ให้ตัดรากแก้วของกล้ามะละกอออกประมาณ 2 ข้อนิ้วมือหรือประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งวัดจากปลายรากขึ้นไป

3. นำต้นมะละกอลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้

ควรวางต้นมะละกอเอียง 30 -45 องศา หันไปทางทิศตะวันออกไม่ต้องรอลุ้นแล้วว่าต้นไหนจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียที่ไม่ให้ลูก และลักษณะทรงผลไม่เป็นที่ต้องการของตลาด


ข้อมูล...คุณสมพงษ์ อ่อนชัย จ.ขอนแก่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน / Narinsita sangthong / http://statuscope.co

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น