WHAT'S NEW?
Loading...

กินอาหารเวฟบ่อยๆ...เสี่ยงอันตรายหรือไม่ ? เรามีคำตอบ!!


Advertisements


กินอาหารเวฟบ่อยๆ...เสี่ยงอันตรายหรือไม่ ? เรามีคำตอบ!!

ด้วยรูปแบบชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ อะไรๆ ก็เร่งรีบสะดวกรวดเร็วไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่การรับประทานอาหารคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมบริโภคเป็น “อาหารจานด่วน” ที่สะดวกเหมาะสมกับชั่วโมงเร่งรีบ ทำให้อาหารเวฟ หรืออาหารที่ต้องทำการอุ่นจากไมโครเวฟนับว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของคนที่มีเวลาน้อย แต่ทั้งนี้คำถามที่มีจึงมีอยู่ว่าเมื่อเราจะต้องบริโภคอาหารที่อุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆ แล้ว จะเสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่?

อาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟ เป็นอาหารที่เก็บเหลือจากวันก่อน หรือมักจะเป็นอาหารจำพวกแช่แข็งที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ และเราก็มักจะนำมาอุ่นในไมโครเวฟอีกครั้งก่อนรับประทาน

ซึ่งทั้งนี้ความอันตรายนั้นเกิดจากการเก็บรักษาของอาหารชนิดนั้น เนื่องจากอาหารแช่แข็งเป็นการแช่เย็นจัดทำให้เชื้อโรคไม่เจริญเติบโตถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอุณหภูมิไม่ถูกต้องก็จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้นและเป็นอันตรายได้

หากอาหารได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องแล้วการอุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำให้อนุภาคของน้ำในอาหาร เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น เกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหาร ไม่ได้มีสารพิษอะไร และตัวคลื่นไม่โครเวฟ ไม่ได้เป็นรังสีใดๆ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ยกเว้นว่าไม่ควรเข้าไปมองอาหารในไมโครเวฟ หรืออยู่ในระยะใกล้ชิดเกินไปนัก

อ้างอิง...มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น