WHAT'S NEW?
Loading...

5 ตำแหน่งต้องห้าม ไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้ชีวิตไม่มีความเจริญ


Advertisements


5 ตำแหน่งต้องห้าม ไม่ควรวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้ชีวิตไม่มีความเจริญ

1. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำ ตามหลักเบญจธาตุ (5 ธาตุ) สิ่งศักดิ์แทนความหมายของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม คือ ธาตุน้ำ ธรรมชาติน้ำจะดับไฟ ถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน นั่นคือ เหตุผลที่ห้ามเอาไว้


2. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตู เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ในจุดที่ไม่มั่งคั่ง กระแสที่วิ่งลอดไปมาก่อให้เกิดความวุ่นวายนั่นเอง

3. เหนือสิ่งศักดิ์ห้ามมีคายทับ เพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้เช่นกัน ไม่สามารถช่วยได้อย่งเต็มที่

4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

5. ห้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางพิงเสาที่ลอย เสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคง การเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในสิ่งที่ไม่มั่นคง ย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

การวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของความเชื่อ เพราะนอกจากเทคนิค กลวิธีในการทำการค้าขายแล้ว เรื่อง หลักฮวงจุ้ย ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นจะวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้จุดไหนก็ควรจะศึกษาให้ดี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้การทำมาค้าขายเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปอีก 

ที่มา...http://www.naarn.com/5325/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น